Czy wiecie ile śliny produkuje nasz organizm?

W ciągu doby produkujemy od 750 do 1000 ml śliny. Ślina wydzielana jest sposób ciągły ok. 0,3 do 0,5 ml/min. Podczas snu ilość wytwarzanej śliny zmniejsza się aż pięćdziesięciokrotnie, co może także wystąpić podczas stresu. Ilość wytwarzana przez nas śliny zależy także od: zapachu pokarmu, wyglądu, smaku, a także procesu żucia oraz od ilości i jakości dostarczanych składników.